„Hospodin se dal pohnout k lítosti.” Ex 14,15-20

Záznam mše svaté z neděle 25. října