„Jeho prapor nade mnou je láska” Pís 2,3-7

volby pr 2020

 

Co to je pastorační rada

Pastorační rada (často se používá také označení farní rada) je poradním orgánem duchovních správců farnosti. Jejím úkolem je především diskutovat o otázkách týkajících se dění ve farnosti a pokoušet se nalézat řešení případných problémů. Slouží i pro navrhování a koordinaci různých farních aktivit.

V libocké farnosti tvoří pastorační radu 9 členů:

  • duchovní správci farnosti: P. Jeroným a P. Vianney,
  • 3 členové jmenovaní duchovními správci,
  • 4 volení členové.

Aktuálně jsou jejími členy P. Jeroným, P. Vianney, Lucie Arnoštová, Pavla Fabiánová, Juraj Lovecký, Václav Skalický, Lukáš Valášek, Marek Wollner a Petr Wollner.

 

Jak bude probíhat volba

Pravidla pro průběh volby stanovuje pražské arcibiskupství. Přesně jsou popsána ve stanovách PR. Budeme volit 4 členy rady na dobu 5 let. Právo volit má každý katolík staší 15 let, který je členem naší farnosti. Zvolen může být pouze katolík starší 18 let.

Do 4. 10. 2020 23:59 je možné nominovat kandidáty. Nominovat libovolný počet kandidátů může každý, kdo má právo volit. Nominace je možná papírovou formou v neděli 4. 10. po mši sv. nebo pomocí elektronického formuláře.

Všichni nominovaní kandidáti, kteří splňují podmínky pro členství ve farní radě, budou osloveni, zda s kandidaturou souhlasí. Následně bude na těchto webových stránkách a na nástěnce v kostele zveřejněn seznam kandidátů.

Vlastní volba proběhne v neděli 18. 10. 2020. Každý vybere ze seznamu maximálně 4 kandidáty, kterým dá svůj hlas. Bude možná volba pomocí papírového hlasovacího lístku po mši sv. Vzhledem k současné situaci bude možné hlasovat i elektronicky. V případě elektronické volby ale nebude zajištěna anonymita hlasování.

Nominace kandidátů