„Jeho prapor nade mnou je láska” Pís 2,3-7

Ve středu 14.10. vstupují v platnost nové omezení MZ ČR, které se dotknou i naší farnosti.

 • Bohoslužby - jsou dovoleny pro 6 účastníků - dle upřesnění AP se do počtu 6 nazapočítává celebrant a asistence, varhaník, kostelník apod.
  • všední den - bohoslužby budou probíhat jako obvykle, ale jen pro 6 účastníků, je proto nutno se dopředu domluvit - telefonicky s P. Jeronýmem (775 253 042)
  • neděle - tak jako na jaře budou mše sv. on-line. Sledovat ji můžete na farních webových stránkách, nebo facebooku
   • Otevřený kostel - v čase 14.00-16.00 hodin bude otevřený kostel pro osobní modlitbu a možnosti přijmout Eucharistii nebo svátost smíření
 • Náboženství - nyní nebude až do zmírnění opatření
 • Jiné programy, společenství apod. - nejsou
 • Individuální pastorace - svátost smíření, přípravy na svátosti, duchovní doprovázení apod. - tak jako obvykle po domluvě.

Modleme se za ukončení nákazy a moudrost pro ty, kdo vládnou.