„Mějte se na pozoru!” Lk 17,1–4

MILÍ FARNÍCI A PŘÁTELÉ LIBOCKÉ FARNOSTI,

opět nám končí liturgický rok, zítřejší neděle budeme slavit Ježíše Krista jako našeho Krále i Krále všehomíra. Vyznat a přijmout Ježíše jako svého Pána a Krále znamená nejen vyznat to, kým skutečně je, ale znamená to také se postavit pod jeho prapor, jak to nazval sv. Ignác z Louyoly. Jsme ve válce, ve které není možné být ani pacifista ani neutrální, nebo stát bokem, protože válečná linie prochází srdcem každého z nás. Tam se denně rozhoduje, tam se denně rozhodujeme pro Ježíše, pro dobro nebo dovolíme, aby mělo navrh naše sobectví, strach, vlastnění apod.

Ježíš - náš Král je však vždy na naší straně! Válku již vítězně vybojoval. Dovolme mu, aby ji také vybojovával v našem srdci tím, že se mu budeme odevzdávat, důvěřovat, že nebudeme chtít vše zvládnout jen sami.

Prožíváme nesnadnou dobu a pro mnohé velmi kritickou v mnoha ohledech, ale Bůh je s námi a i tento čas je jeho časem a má pro nás nové věci, které tvoří. Buďme pro to vnímaví a očekávejme.

CO NÁS ČEKÁ?

Bohoslužby - podle PSA MZ ČR se může bohoslužeb od pondělí 23.11. účastnit 20 věřících, proto nadále budou mše svaté zatím jen ve všední dny v obvyklých časech (po-pá v 17.30 h a v so v 7.30 h). V neděli nadále budeme vysílat mši sv. on-line

PROSBA NAŠICH BISKUPŮ

Biskupové ČR vyzývají věřící, aby podpořili misijní dílo církve individuálním zasláním příspěvku a to nejpozději do konce roku. Z důvodu, že letos nemohla proběhnout sbírka na misie.

Oslava Světového dne misií potvrzuje, že naše modlitba i materiální pomoc jsou příležitostí k aktivní účasti na Ježíšově poslání v jeho církvi. Když pomáháme chudým, jistě nikdy nezchudneme, protože jak píše sv. Pavel Filipanům: Můj Bůh je přebohatý, skvěle vám to odplatí skrze Krista Ježíše ve všem, cokoli budete potřebovat.“ Takto povzbuzuje věřící národní ředitel Papežských misijních děl v ČR Leoš Halbrštát.

Štědré finanční prostředky z ČR proudí do více než dvaceti zemí po světě, např. do Jižní Ameriky, Afriky, Asie a na ostrovy v Oceánii.

Dary drobných dárců mohou být zaslány přímo na účet Arcibiskupství pražského 45301130/2700 s variabilním symbolem 82020.

Všem Vám přeji požehnanou neděli

P. Jeroným