„Přines Bohu oběť díků” Ž 50,7-15

apostolat modlitbyÚmysly Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby pro rok 2018

LISTOPAD

  • Naléhavý úmysl: Abychom v denní liturgii srdcem vyhlíželi Pána, který stále přichází
  • Všeobecný: Aby jazyk srdce a dialogu vždy převážil nad jazykem zbraní.
  • Evangelizační: Abychom v denní liturgii srdcem vyhlíželi Pána, který stále přichází
  • Národní: Aby naše představa o Bohu vycházela ze zjevení obsaženého v Písmu a utvářela nás v radostné a svobodné Boží děti (srv. Žl 115/113B/).

PROSINEC

  • Evangelizační úmysl: Ve službě předávání víry
    Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.
  • Národní úmysl: Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62).

Úvahy k úmyslům modlitby