„Hospodin se dal pohnout k lítosti.” Ex 14,15-20

libocky betlem 650x120px

 

Letošní program vánočních bohoslužeb je upraven tak, aby odpovídal opatřením vyhlášených vládou ČR. Protože je možné v našem kostele mít bohoslužbu pro 30 veřících, proto jsme většinu bohoslužeb zdvojili a prosíme, abyste si na bohoslužby rezervovali místo.

 

Svátek sv. Rodiny – neděle 27. prosince
       
8:30        mše svatá s obnovou manželských slibů      (také online) REZERVOVAT
10:00   mše svatá s obnovou manželských slibů REZERVOVAT
14:00 - 16:00   návštěva betléma  
       

 

Silvestr – čtvrtek 31. prosince
       
17:30   mše svatá na poděkování REZERVOVAT
21:00   adorace  
       
Svátek Matky Boží Panny Marie – pátek 1. ledna
       
8:30   slavnostní mše svatá REZERVOVAT
10:00   slavnostní mše svatá REZERVOVAT
Svátek Křtu Páně – neděle 3. ledna
       
8:30   slavnostní mše svatá REZERVOVAT
10:00   slavnostní mše svatá REZERVOVAT