Ohlášky a aktuality

S V Ě T E C  N A  D E N

 

Příští sbírka: neděle 8.11. - na charitu - Místo daru v kostelní sbírce na činnost charity, prosíme, věnujte svůj dar přímo na účet Arcidiecézní charity Praha:

Bankovní spojení: 749011/5500

variabilní symbol pro tuto mimořádnou sbírku: 2303

Za všechny dary mnohokrát děkujeme. Mons. Jan Balík, generální vikář a prezident Arcidiecézní charity

 

SBÍRKA NA MISIE - Biskupové ČR vyzývají věřící, aby podpořili misijní dílo církve individuálním zasláním příspěvku a to nejpozději do konce roku.

„Oslava Světového dne misií potvrzuje, že naše modlitba i materiální pomoc jsou příležitostí k aktivní účasti na Ježíšově poslání v jeho církvi. Když pomáháme chudým, jistě nikdy nezchudneme, protože jak píše sv. Pavel Filipanům: Můj Bůh je přebohatý, skvěle vám to odplatí skrze Krista Ježíše ve všem, cokoli budete potřebovat.“ Takto povzbuzuje věřící národní ředitel Papežských misijních děl v ČR Leoš Halbrštát.

Štědré finanční prostředky z ČR proudí do více než dvaceti zemí po světě, např. do Jižní Ameriky, Afriky, Asie a na ostrovy v Oceánii.

Dary drobných dárců mohou být zaslány přímo na účet Arcibiskupství pražského 45301130/2700 s variabilním symbolem 82020.

 

   Milí přátelé, jistě jste již zaznamenali, že vstoupil v platnost nový protiepidemický systém (PES). Podle něj od pondělí 23.11. je již možné pozvat na bohoslužby až 20 osob. Stejný počet platí pro pohřby a svatby. Obnovujeme tedy dneškem (středa 18.11.2020) polední bohoslužby u sv. Havla ve 12,15 s tímto maximálním počtem. Nedělní mše svatá bude zatím pouze pro přihlášené farníky. Stále platí zachovávání všech aktuálních protivirových opatření (roušky, 2m od sebe, desinfekce při vstupu). Děkuji. P. Antonín

 

Exercicie Online Advent 2020 - PŘIHLÁŠENÍ

 

Biskupové Čech, Moravy a Slezska vybízejí k postu za ukončení pandemie - po první tři středy v prosinci - 2., 9. a 16. 12.

 

Přímé přenosy bohoslužeb od 23. do 29. listopadu 2020

 

Letošní rozšířená pravidla pro Dušičkové odpustky přehledně

 

Catering Kostelní Vydří: Přijímáme objednávky na vánoční cukroví!

 

Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení

 

Modlitba za vnitřní svobodu od strachu

  

INFORMACE O NOVÝCH ZVONECH PRO NÁŠ CHRÁM

 

JAK ČELIT STRACHU - praktický pomocník pro tuto dobu z pera pracovníků pomocných profesí.

  

MINIKATECHEZE o tajemství Eucharistie z přípravy na Eucharistický kongres.

 

LITANIE KE SVATÉMU JANU NEPOMUCKÉMU

 

V Nepomuku odhalili pravou podobu sv. Jana Nepomuckého.

 

Když dítě nepřichází - pravidelná večerní setkávání pro ty, kdo bolestně nesou nenaplněnou touhu po vlastním dítěti, nabízí Salesiánské středisko v Praze Kobylisích.                                                             AKTUALIZACE: Program dalších setkání zde.

 

Informace k tzv. Istanbulské úmluvě.

 

V sobotu 7.října 2017, na svátek Panny Marie Růžencové ve 12h proběhlo v Koclířově zasvěcení naší země Panně Marii kardinálem Dominikem Dukou OP. O zasvěcení celého světa jejímu Neposkvrněnému srdci žádala Panna Maria už v roce 1917 ve Fatimě, vykonal ho pak Jan Pavel II. 25.března 1984. Souvislosti fatimských poselství a historických událostí je možné shlédnout v dokumentu Fatima - poslední tajemství.

 

Úmysly Apoštolátu modlitby: Každý, kdo se chce modlit spolu s papežem Františkem na konkrétní úmysly, se může zapojit do apoštolátu modlitby. Měsíčně se nabízí tři úmysly k modlitbě: všeobecný nebo evangelizační, dále urgentní, který je vypracován z podnětu papeže a reaguje na aktuální události, a národní, jejž navrhují místní biskupové. Více ZDE.