Ohlášky a aktuality

S V Ě T E C  N A  D E N

 

Příští sbírka: neděle 13.9. - na křesťany ve Svaté zemi

Jako doplňující údaj k minulé sbírce na bohoslovce uvádím informaci z Akt kurie arcibiskupství pražského: "V loňském roce (2019) byly prostředky ze sbírky na bohoslovce použity na stravné bohoslovců (včetně stravy a ubytování při seminářích jáhnů), byl poskytnut příspěvek Nadaci Arcibiskupského semináře v Praze a příspěvek bohoslovcům."

 

BĚHEM ČERVENCE A SRPNA SE POLEDNÍ MŠE SVATÉ VE 12,15 PŘESOUVAJÍ K MATCE BOŽÍ PŘED TÝNEM.

 

Čeští a moravští biskupové oznamují, že vzhledem k uvolňování protiepidemických opatření se znovu vracíme k liturgické praxi, jaká byla před zavedením omezení. 

 

JAK ČELIT STRACHU - praktický pomocník pro tuto dobu z pera pracovníků pomocných profesí.

  

MINIKATECHEZE o tajemství Eucharistie z přípravy na Eucharistický kongres.

 

LITANIE KE SVATÉMU JANU NEPOMUCKÉMU

 

V Nepomuku odhalili pravou podobu sv. Jana Nepomuckého.

 

Když dítě nepřichází - pravidelná večerní setkávání pro ty, kdo bolestně nesou nenaplněnou touhu po vlastním dítěti, nabízí Salesiánské středisko v Praze Kobylisích.                                                             AKTUALIZACE: Program dalších setkání zde.

 

Informace k tzv. Istanbulské úmluvě.

 

V sobotu 7.října 2017, na svátek Panny Marie Růžencové ve 12h proběhlo v Koclířově zasvěcení naší země Panně Marii kardinálem Dominikem Dukou OP. O zasvěcení celého světa jejímu Neposkvrněnému srdci žádala Panna Maria už v roce 1917 ve Fatimě, vykonal ho pak Jan Pavel II. 25.března 1984. Souvislosti fatimských poselství a historických událostí je možné shlédnout v dokumentu Fatima - poslední tajemství.

 

Úmysly Apoštolátu modlitby: Každý, kdo se chce modlit spolu s papežem Františkem na konkrétní úmysly, se může zapojit do apoštolátu modlitby. Měsíčně se nabízí tři úmysly k modlitbě: všeobecný nebo evangelizační, dále urgentní, který je vypracován z podnětu papeže a reaguje na aktuální události, a národní, jejž navrhují místní biskupové. Více ZDE.

Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2019