Ohlášky a aktuality

S V Ě T E C  N A  D E N

 

Příští sbírka: neděle 23.2.2020 - Sbírka Haléř svatého Petra

 

Nezisková organizace pomáhající Zambii - Přátelé New Renato - nás opět zve na benefiční ples, který se uskuteční v pátek 14.2.2020 na Masarykově koleji v Dejvicích. Výtěžek plesu je určen na stavbu střední školy v Kašitu v Zambii. Na projektu pracují místní křesťané v Zambii a někteří pražští farníci.

 

V neděli 1.3. se máme možnost po mši svaté opět sejít na Farním kafeti, tentokráte však ve františkánském klubu u P.Marie Sněžné. Příležitost k setkání nám vytvořilo "Libečkovo" životní jubileum.

 

MINIKATECHEZE o tajemství Eucharistie z přípravy na Eucharistický kongres.

 

LITANIE KE SVATÉMU JANU NEPOMUCKÉMU

 

V Nepomuku odhalili pravou podobu sv. Jana Nepomuckého.

 

Když dítě nepřichází - pravidelná večerní setkávání pro ty, kdo bolestně nesou nenaplněnou touhu po vlastním dítěti, nabízí Salesiánské středisko v Praze Kobylisích.                                                             AKTUALIZACE: Program dalších setkání zde.

 

Informace k tzv. Istanbulské úmluvě.

 

V sobotu 7.října 2017, na svátek Panny Marie Růžencové ve 12h proběhlo v Koclířově zasvěcení naší země Panně Marii kardinálem Dominikem Dukou OP. O zasvěcení celého světa jejímu Neposkvrněnému srdci žádala Panna Maria už v roce 1917 ve Fatimě, vykonal ho pak Jan Pavel II. 25.března 1984. Souvislosti fatimských poselství a historických událostí je možné shlédnout v dokumentu Fatima - poslední tajemství.

 

Úmysly Apoštolátu modlitby: Každý, kdo se chce modlit spolu s papežem Františkem na konkrétní úmysly, se může zapojit do apoštolátu modlitby. Měsíčně se nabízí tři úmysly k modlitbě: všeobecný nebo evangelizační, dále urgentní, který je vypracován z podnětu papeže a reaguje na aktuální události, a národní, jejž navrhují místní biskupové. Více ZDE.

Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2019