„Běžím, protože se mne zmocnil Kristus.” Fp 3,3–12

Aktuality

Kázání P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm. zaznělo o 25. neděli v mezidobí ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

 

 

Ke stažení

Chceš prokazovat úctu Kristovu tělu? Nepřehlížej tedy, že je nahé: abys mu tady v chrámě neprokazoval úctu hedvábnými rouchy, a venku nepřehlížel, že je deptá zima a nahota. Kdo řekl: To je mé tělo a tím slovem stvrdil skutečnost, je týž, který řekl: Viděli jste mě hladovět, a nedali jste mi jíst, a také: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.

Číst dále

Možná jste si také všimli, že již od konce čtvrté kapitoly první knihy Bible začínají různě dlouhé rodokmeny s mnoha jmény, které má člověk tendenci rychle přeskakovat a při čtení se mu spontánně vybavuje otázka: „K čemu je to tak důležité?“. Navíc vše je dovršeno tím, že zmiňované postavy se dožívají mnoha set let. Jak si to všechno vysvětlit?

Číst dále

Kázání P. Františka Z. Horáka, O.Carm. zaznělo o svátku Povýšení svatého Kříže ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

 

Ke stažení

Zpověď v tomto životě je plodem Pánovy lásky; je neuvěřitelným ulehčením, jež udílí jeho milost vykoupení: lehčí už to hříšníkovi Pán udělat nemohl.

 

Číst dále

Minulý víkend se konala již tradiční farní voda. Počasí nakonec vyšlo nad očekávání dobře, a tak kolem třiceti našich vodáků vypadalo po celou dobu spokojeně. Posuďte sami.

Prezentace

K dnešnímu svátku Narození Panny Marie, přijměte modlitbu, která Marii prosí o vnitřní krásu a průzračnost pro náš život: „ Svatá Maria, Matko Boží, zachovej mi srdce dítěte, srdce čisté a průhledné jako horský pramen.“

 

Číst dále

Moji drahí, chceme sa s vami podeliť o naše každodenné boje. Dúfam, že náš nárek zasiahne svet. Sme ako slepec z Jericha (Mk 10, 46 - 52), ktorý nemal čo vyjadriť, ale jeho hlas žiadal Ježiša, aby sa nad ním zmiloval. Aj keď niektorí ľudia ignorovali jeho hlas, iní ho počuli a pomohli mu. Spoliehame sa na ľudí, ktorí budú počúvať!

Číst více

Jako první text jsem si zvolil příběh Kaina a Ábela. Při jeho čtení jsou mně nejasné dvě věci. Proč Hospodin neshlédl na Kainovu oběť a co může znamenat znamení, které Kain po bratrovraždě dostal?

Číst více