Aktuality - ohlášky Aktuality-sv-Havel

Ohlášky a aktuality

S V Ě T E C  N A  D E N

 

Příští sbírka: viz. dopis generálního vikáře Jana Balíka níže

 

 Milí farníci, blíží se další neděle, a tu předchozí jsme se už neviděli. Nabízím tedy zájemcům z Vašich řad možnost přijmout svátost smíření nebo Nejsvětější Svátost Oltářní na faře v Liboci v tyto termíny: v sobotu 28.3. od 15 do 17h, a v neděli 29.3. od 10 do 12h. (z pochopitelných důvodů se to netýká těch, kdo jste v karanténě; tam by se dalo uvažovat o návštěvě). Pokud tedy máte zájem o některou z nabízených služeb, napište mi mail (antoniosp zavinac seznam.cz) a domluvíme se na konkrétním času, aby se Vás náhodou neshromáždilo příliš hodně najednou. Jinak Vám přeji, ať Vás žádné omezení nezbaví naději či důvěry v Pána, a kéž se Vám daří vzniklý čas požehnaně využít, zvláště k obnovení vztahu s Kristem i mezi sebou navzájem. Žehnám Vám.

P. Antonín Příkaský, OCarm.

 

Živé vysílání mše sv. z Liboce

Po dobré zkušenosti z poslední neděle, Vás zveme: spojme se duchovně a v modlitbě při slavení mše svaté v neděli 29.března v 8,30. Mši sv bude možné sledovat online na Facebooku Libocké farnosti.

 

MIMOŘÁDNÉ PLNOMOCNÉ ODPUSTKY V SITUACI KORONAVIROVÉ KRIZE

 

M Š E   S V A T É  O N - L I N E   N A   I N T E R N E T U.

 

Online život křesťana v době koronaviru - nabídka zajímavých odkazů pro tuto dobu.

 

Generální vikář Jan Balík píše kněžím:

před několika dny jsem Vám posílal zprávu o aktivitách charit v naší arcidiecézi. I když se o jejich práci v médiích moc nehovoří, pracují v těchto nelehkých podmínkách a z velké části se starají právě o osoby, které jsou nejvíce ohrožené nemocí COVID-19. Nasazení pracovníků charit je obdivuhodné. Pečovat o nemocné, staré, lidi bez domova, to se nedá dělat home office.

S aktuálními opatřeními se pojí zvýšené náklady. A k tomu se plánovaná sbírka v neděli 22. 3. na činnost charit v naší arcidiecézi nemohla konat.

Proto Vás prosím, vyvěste na farní webové stránky a hlavně sdělte, osobně či zašlete různým způsobem svým farníkům, naši prosbu.

Místo daru v kostelní sbírce na činnost charity, prosíme, věnujte svůj dar přímo na účet Arcidiecézní charity Praha:

Bankovní spojení: 749011 / 5500

variabilní symbol pro tuto mimořádnou sbírku: 2303

Ochranu před každým zlem i před virem vyprošuje

Mons. Jan Balík generální vikář a prezident Arcidiecézní charity

 

NABÍDKA POMOCI: V souvislosti s onemocněním způsobeným novým koronavirem a v souvislosti s krizovými opatřeními vlády České republiky se Česká maltézská mládež rozhodla aktivně zapojit do pomoci potřebným (tj. nemocným (nikoliv infekčně nemocným), handicapovaným, starým lidem, rodičům s dětmi apod.). 

Jsme připraveni zajistit nákup a rozvoz léků a potravin, hlídání dětí, vyvenčení psů a případně další pomoc dle domluvy.

V současné době jsme schopni pomoci v Praze, v Plzni a dílčím způsobem i v Pardubicích. Stále však oslovujeme nové dobrovolníky.

Pokud byste Vy, vaši blízcí a známí jakoukoliv pomoc potřebovali, prosíme obracejte se na naši koordinátorku pomoci (Zuzana Liptáková), tel: 00420 607 827 014 nebo pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Koordinátor pomoci zpracuje Váš požadavek a v případě možnosti (kapacity našich dobrovolníků) jej předá konkrétnímu dobrovolníkovi, který jej vyřídí.

Nemůžeme garantovat, že se nám podaří pomoci všem a se vším, ale počet dobrovolníků a jejich chuť pomoci se neustále navyšuje.

Pokud Vy konkrétně naši pomoc nepotřebujete, prosím sdílejte naši nabídku se svými blízkými, přáteli, na sociálních sítích apod. aby se dostala ke všem, kteří jsou nyní na pomoci ostatních závislí.

Pokud jste infekčně nemocní, anebo jste v karanténě a potřebujete doručit léky nebo nákup, prosím informujte našeho koordinátora o Vašich omezeních. Pokusíme zajistit nekontaktní předání dodávky.
 

Za Českou maltézskou mládež,

Jakub Sivák a Zuzana Liptáková

 

KRIZOVÁ LINKA SOCIÁLNÍ POMOCI

Od 18. března 2020 v souvislosti s rozšířením Koronaviru zřizuje Arcidiecézní charita Praha krizovou linku sociální pomoci pro osoby v nouzi v Praze a Středočeském kraji, kteří vinou nouzové situace zůstanou bez pomoci blízké osoby. Kontakt:737 280 635 E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Provozní doba: v pracovních dnech od 10 do 15 hodin. Zájemci, kteří potřebují pomoc, budou nasměrovány na ADCH, projekty ADCH nebo místně příslušné Charity.

 

JAK ČELIT STRACHU - praktický pomocník pro tuto dobu z pera pracovníků pomocných profesí.

 

Společenství Karmelu nám opět nabízí prožít postní exercicie. Bude nás jimi provázet sv. Jan od Kříže.

 

Výzva ČBK v souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně shromáždění osob    

BOHOSLUŽBY V TÝNSKÉ FARNOSTI JSOU ZRUŠENY,  Vzhledem k vyhlášení karantény pro ČR ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod SE RUŠÍ I POLEDNÍ MŠE SVATÉ U SV. HAVLA. V naléhavých případech duchovní péče jsem k dispozici na faře v Liboci po předchozí domluvě (220611336) nebo vás mohu i navštívit.

 

BÝT ČI NEBÝT? na mši svaté - tak nazval svůj "pastýřský list faráře" nový provinciál salesiánů P. Martin Hobza. Vidím zde moudrý pohled praktika, který se k nastalé situaci staví s pastorační prozíravostí a může být pro nás inspirací. Ať už nám budoucnost přinese cokoliv (včetně možného dočasného zrušení nedělních bohoslužeb), Bůh s námi zůstává. Předkládejme Mu tedy o to více celou situaci, modleme se za ukončení epidemie, za všechny, kdo v ní slouží, i za všechny nemocné.

 

Všemohoucí a milosrdný Bože Otče, Stvořiteli světa,

který jsi z lásky k nám poslal na svět svého Syna jako lékaře duše i těla,

shlédni na své děti, které se na Tebe obracejí

v této obtížné době plné dezorientace a obav

v mnoha místech Evropy i světa

a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu,

uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,

dej moudrost hlavám státu,

dej sílu a odměnu našim lékařům,

zdravotníkům a dobrovolníkům,

dej věčný život zesnulým.

Neopusť nás v dobách zkoušky,

ale vysvoboď nás ode všeho zlého.

O toto prosíme Tebe,

který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků.

Amen.

Maria, matko uzdravení a naděje, přimlouvej se za nás!

(převzato z webu vira.cz)

 

MINIKATECHEZE o tajemství Eucharistie z přípravy na Eucharistický kongres.

 

LITANIE KE SVATÉMU JANU NEPOMUCKÉMU

 

V Nepomuku odhalili pravou podobu sv. Jana Nepomuckého.

 

Když dítě nepřichází - pravidelná večerní setkávání pro ty, kdo bolestně nesou nenaplněnou touhu po vlastním dítěti, nabízí Salesiánské středisko v Praze Kobylisích.                                                             AKTUALIZACE: Program dalších setkání zde.

 

Informace k tzv. Istanbulské úmluvě.

 

V sobotu 7.října 2017, na svátek Panny Marie Růžencové ve 12h proběhlo v Koclířově zasvěcení naší země Panně Marii kardinálem Dominikem Dukou OP. O zasvěcení celého světa jejímu Neposkvrněnému srdci žádala Panna Maria už v roce 1917 ve Fatimě, vykonal ho pak Jan Pavel II. 25.března 1984. Souvislosti fatimských poselství a historických událostí je možné shlédnout v dokumentu Fatima - poslední tajemství.

 

Úmysly Apoštolátu modlitby: Každý, kdo se chce modlit spolu s papežem Františkem na konkrétní úmysly, se může zapojit do apoštolátu modlitby. Měsíčně se nabízí tři úmysly k modlitbě: všeobecný nebo evangelizační, dále urgentní, který je vypracován z podnětu papeže a reaguje na aktuální události, a národní, jejž navrhují místní biskupové. Více ZDE.

Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2019