Setkání maminek

Setkání maminek probíhá od 10h ve farním centru Malejov.

Více informací