Setkání karmelitánských terciářů

I mnozí neřeholníci chtějí intenzívněji čerpat z bohatství duchovní tradice Karmelu a nějakým způsobem k němu patřit. Členové tzv. třetího řádu o to usilují ve svém všedním civilním a rodinném životě. Neskládají řeholní sliby, ale zavazují se žít podle spirituality Karmelu způsobem, jaký odpovídá jejich životním podmínkám. K povzbuzení a načerpání slouží právě i tato setkání, která jsou otevřená i všem sympatizantům.

Setkání jsou zpravidla 1. sobotu v měsíci .

Více informací: ZDE ->>