tbor1tbor2

 V Malejově se schází také několik družin Skautů. Bližší informace: 
http://hvezda.skauting.cz