Přinášeli mu děti, aby jim požehnal. Ale učedníci to matkám zakazovali. Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Amen, pravím vám: Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde.“ Bral je do náručí, kladl na ně ruce a žehnal jim. (Mk 10,13)

Vyučování náboženství nabízíme v naší farnosti naprosto všem dětem ve věku základní školní docházky, ať už jsou pokřtěné a žijí svou víru, nebo teprve hledají a mají o výuku zájem, pokud jim to rodiče umožní. Neděláme rozdíly ani v křesťanském vyznání, jediným předpokladem je otevřenost a zájem.

Pravidelná výuka náboženství pro děti naší farnosti probíhá na dvou místech:

Základní a mateřská škola Červený vrch, Alžírská 26/680, Praha 6

Skupina Čas
1.-3. třída ZŠ středa 13.15 - 14.00
4.-9. třída ZŠ středa 14.05 - 14.50

Kontakt:

P. Jan Maria Vianney Hanáček, O.Carm.,
tel: (+420) 220 611 336,
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Farní centrum Malejov (více informací)

Skupina Čas
1.-3. třída ZŠ (+ příprava na 1. sv. přijímání) úterý 14.15 - 15.15
4.-5. třída ZŠ úterý 15.15 - 16.15
6.-9. třída ZŠ úterý 16.15 - 17.15

Kontakt:

Jindra Hubková
Mobil: 775 293 269
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Trochu humoru ze školních lavic

„Tak kdo uhodne, copak to je? Je to roztomilé, trošičku nazrzlé, skáče to ze stromu na strom a miluje to oříšky. Viděli jsme to minulou neděli na procházce. Kdo ví, přihlaste se“, vybízí paní katechetka. Přihlásí se – samozřejmě – postrach třídy Pepíček: „No, normálně bych asi řekl, že veverka, paní katechetko. Ale že jste to vy, tak… JEŽÍŠEK!!“

A ještě jeden jako přídavek:
Pán Ježíš oslavuje v nebi o Vánocích své narozeniny, hoduje se, zpívá a tancuje. Bůh Otec prochází mezi gratulanty, až si všimne, že docela v koutku sedí Panna Maria a slzičky má na krajíčku.
„Ale copak, copak, má milá? Pročpak ten smutek, když se všichni veselí?“ ptá se Bůh Otec.
„…Když já jsem si tolik přála holčičku…“ zní odpověď.