„Jdi se nejprve smířit se svým bratrem!” Mt 5,21–26

umysl apostolatu tit 600x100

Úmysly Svatého otce Františka pro rok 2020
svěřené Celosvětové síti modlitby s papežem
(Apoštolátu modlitby)

Červen

 • Evangelizační úmysl:
  Modleme se, aby ti, kdo trpí, skrze pronikavý dotek Ježíšova Srdce nalezli životní východisko.
 • Národní úmysl:
  Za dar moudrosti pro studenty – ať pod ochranou bl. Hroznaty mladí nacházejí pravý smysl života a nechají se vést Duchem Svatým.
 • Naléhavý úmysl papeže Františka:
  modleme se za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království

Červenec

 • Všeobecný úmysl:
  Naše rodiny - Modleme se, aby rodiny dnešní doby byly doprovázeny s láskou, úctou a radou.
 • Národní úmysl:
  Za rozpadající se rodiny a manžele v krizi – ať na přímluvu sv. Zdislavy vzájemnou láskou, úctou a věrností najdou cestu k sobě i k Bohu.

Srpen

 • Evangelizační úmysl:
  Svět moře - Modleme se za všechny, kteří pracují a žijí u moře: námořníky, rybáře a jejich rodiny.
 • Národní úmysl:
  Za ochranu přírody, požehnanou úrodu a dostatek vody – ať se na přímluvu sv. Prokopa staráme o vše svěřené moudře a s vděčností vůči Bohu.

Září

 • Všeobecný úmysl:
  Úcta ke zdrojům planety - Modleme se, aby zdroje naší planety nebyly drancovány, ale sdíleny spravedlivě a ohleduplně.
 • Národní úmysl:
  Za nezávislost veřejnoprávních médií – ať pod ochranou sv. Václava politici hájí pravdu, spravedlnost a dobro všech.

Říjen

 • Evangelizační úmysl:
  Misijní poslání laiků v církvi - Modleme se, aby laici, zejména ženy, v síle svého křtu měli větší podíl na odpovědnosti v církevních institucích.
 • Národní úmysl:
  Za misie – ať je na přímluvu sv. Jana Nepomuka Neumanna s nadšením podporujeme, šíříme radost evangelia a pomáháme potřebným.

Listopad

 • Všeobecný úmysl
  Oblast umělé inteligence - Modleme se, aby pokrok v oblasti robotiky a umělé inteligence byl vždy ve službách člověka.
 • Národní úmysl:
  Za kostelníky, ministranty, akolyty, lektory a farní rady – ať pod ochranou sv. Jana Nepomuckého každý naplno slouží na svém místě v církvi.

Prosinec

 • Všeobecný úmysl:
  Život modlitby - Modleme se, aby náš osobní vztah s Ježíšem Kristem byl živen slovem Božím a životem modlitby.
 • Národní úmysly Za nenarozené, nechtěné a zneužívané děti – ať na přímluvu sv. Ludmily každého přijímáme s vděčností a úctou k Bohu za dar života.