" „Milosrdenství chci, ne oběť.” (Oz 6,4-7)"

apostolat modlitbyÚmysly Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby pro rok 2017

ŘÍJEN

 • Naléhavý úmysl: Modleme se za to, abychom byli více vděční za dar Božího slova a učili se číst a meditovat Bibli, zvláště evangelium.
 • Všeobecný úmysl: Práva dělníků a nezaměstnaných
  Za svět práce, aby všem byla zajištěna úcta a ochrana práv a nezaměstnaným aby se dala možnost přispět k budování společného dobra.
 • Národní úmysl: Za křesťany, aby na přímluvu Panny Marie opět věřili v převratnou sílu něhy a lásky a nepochybovali o tom, že pokora a mírnost jsou ctnostmi silných (EG č. 288).

LISTOPAD

 • Evangelizační úmysl: Za křesťany v Asii, aby tím, že o evangeliu svědčí slovy a skutky, přispěli k dialogu, míru a vzájemnému pochopení především těch, kteří patří k jiným náboženstvím.
 • Národní úmysl: Za ochranu před otroctvím lhostejné a sobecké mentality (EG, č. 208).

PROSINEC

 • Všeobecný úmysl: Senioři
  Za seniory, aby našli v rodinách a v křesťanských společenstvích oporu a mohli se moudrostí a zkušeností podílet na předávání víry a výchově nových generací.
 • Národní úmysl: Za vytrvalost v modlitbě (EG, č. 281,282).

Úvahy k úmyslům modlitby

Další informace