" „Přímluvce, Duch svatý, vám připomene všechno, co jsem vám řekl já.” J 14,23-29"

apostolat modlitbyÚmysly Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby pro rok 2017

Duben

  • Všeobecný: Za mládež, aby uměla velkodušně odpovědět na vlastní povolání a vážně uvažovala i o možnosti zasvětit se Bohu v kněžství a zasvěceném životě.
  • Evangelizační: Za oběti neštěstí přívalových dešťů v kolumbijském městě Mocoa, za oběti válečného násilí v Kongu a za obyvatele Venezuely a Paraguaye, aby se nenechali znechutit v hledání politického řešení konfliktů ve svých zemích.
  • Národní: Za mladé lidi, aby nacházeli odvahu otevřít srdce pro Boží lásku. Také za požehnání a trvalé duchovní plody letošního srpnového celostátního setkání mládeže v Olomouci.
  • Naléhavý úmysl: Modlitba za oběti neštěstí a pronásledování – za oběti neštěstí přívalových dešťů v kolumbijském městě Mocoa, za oběti válečného násilí v Kongu a za obyvatele Venezuely a Paraguaye, aby se nenechali znechutit v hledání politického řešení konfliktů ve svých zemích.

Úvahy k úmyslům modlitby

Další informace