" „Uvěřili Hospodinu” Ex 14,21-31"

U příležitosti padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu byl v říjnu minulého roku papežem Benediktem XVI. vyhlášen celý rok jako rok víry. Při té příležitosti byl vydán apoštolský list Porta fidei, ve kterém papež celý lid Boží povzbuzuje k obnově víry.
Z toho důvodu jsem se souhlasem farní rady rozhodl, že v naší farnosti během doby postní a velikonoční nabídneme duchovní obnovu pro celou farnost.

Více informací

Další informace