Ohlášky a aktuality

S V Ě T E C  N A  D E N

 

Příští sbírka: neděle 29.9.2019 - Sbírka na církevní školství

 

Otcové biskupové nás zvou na Národní pouť do Říma u příležitosti 30. výročí kanonizace svaté Anežky České a následného návratu svobody do naší země: "Při této pouti se budeme modlit za Církev, vlast i Evropu, za návrat ke křesťanským kořenům, za dar pokání a smíru"

 

Milosrdné sestry sv. Karla Boromejského zvou v sobotu 21.září na DEN SENIORŮ. Akce je vhodná pro celé rodiny.

 

Farní kafe na 6.října si připravil Ondřej Boháč a bude nás seznamovat se situací kolem sanktusového zvonečku. Přijďte v hojném počtu.

 

MINIKATECHEZE k Eucharistickému kongresu.

 

LITANIE KE SVATÉMU JANU NEPOMUCKÉMU

 

V Nepomuku odhalili pravou podobu sv. Jana Nepomuckého.

 

Když dítě nepřichází - pravidelná večerní setkávání pro ty, kdo bolestně nesou nenaplněnou touhu po vlastním dítěti, nabízí Salesiánské středisko v Praze Kobylisích.                                                             AKTUALIZACE: Program dalších setkání zde.

 

Informace k tzv. Istanbulské úmluvě.

 

V sobotu 7.října 2017, na svátek Panny Marie Růžencové ve 12h proběhlo v Koclířově zasvěcení naší země Panně Marii kardinálem Dominikem Dukou OP. O zasvěcení celého světa jejímu Neposkvrněnému srdci žádala Panna Maria už v roce 1917 ve Fatimě, vykonal ho pak Jan Pavel II. 25.března 1984. Souvislosti fatimských poselství a historických událostí je možné shlédnout v dokumentu Fatima - poslední tajemství.

 

Úmysly Apoštolátu modlitby: Každý, kdo se chce modlit spolu s papežem Františkem na konkrétní úmysly, se může zapojit do apoštolátu modlitby. Měsíčně se nabízí tři úmysly k modlitbě: všeobecný nebo evangelizační, dále urgentní, který je vypracován z podnětu papeže a reaguje na aktuální události, a národní, jejž navrhují místní biskupové. Více ZDE.

Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2019

 

Další informace