Ohlášky a aktuality

S V Ě T E C  N A  D E N

 

Příští sbírka: neděle 28.6. - na bohoslovce

 

List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu 2020

 

V neděli 31.5. o Seslání Ducha Svatého bude při mši svaté udělována svátost nemocných. Zájemci o přijetí se přihlaste v sakristii. 

 

Podle nového nařízení vlády ČR ze dne 30.4. se od 11.5. zvyšuje počet účastníků bohoslužeb na max. počet 100 osob, tedy:

BOHOSLUŽBY U SV. HAVLA:

Od Po 11.5. začínáme tedy běžný pořádek poledních všednodenních bohoslužeb pondělí - pátek ve 12,15 (max.100 osob), o nedělích tak jak jsme zvyklí v 8,30 (max. 100 osob).

Od Po 8.6. pak bez omezení počtů (pokud se nic nezmění). 

 

A připojuji výňatek z nařízení vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 č. 452:

ii. v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,

iii. účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,

iv. účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,

v. v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,

vi. duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,

vii. délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,

viii. bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),

ix. je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;

   Zpovídání v obvyklých časech. Mše svaté na zapsané intence v kostele sv. Havla z března a dubna jsou postupně slouženy. 

 

MIMOŘÁDNÉ PLNOMOCNÉ ODPUSTKY V SITUACI KORONAVIROVÉ KRIZE

 

M Š E   S V A T É  O N - L I N E   N A   I N T E R N E T U.

 

Online život křesťana v době koronaviru - nabídka zajímavých odkazů pro tuto dobu.

 

NABÍDKA POMOCI: V souvislosti s onemocněním způsobeným novým koronavirem a v souvislosti s krizovými opatřeními vlády České republiky se Česká maltézská mládež rozhodla aktivně zapojit do pomoci potřebným (tj. nemocným (nikoliv infekčně nemocným), handicapovaným, starým lidem, rodičům s dětmi apod.). 

Jsme připraveni zajistit nákup a rozvoz léků a potravin, hlídání dětí, vyvenčení psů a případně další pomoc dle domluvy.

V současné době jsme schopni pomoci v Praze, v Plzni a dílčím způsobem i v Pardubicích. Stále však oslovujeme nové dobrovolníky.

Pokud byste Vy, vaši blízcí a známí jakoukoliv pomoc potřebovali, prosíme obracejte se na naši koordinátorku pomoci (Zuzana Liptáková), tel: 00420 607 827 014 nebo pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Koordinátor pomoci zpracuje Váš požadavek a v případě možnosti (kapacity našich dobrovolníků) jej předá konkrétnímu dobrovolníkovi, který jej vyřídí.

Nemůžeme garantovat, že se nám podaří pomoci všem a se vším, ale počet dobrovolníků a jejich chuť pomoci se neustále navyšuje.

Pokud Vy konkrétně naši pomoc nepotřebujete, prosím sdílejte naši nabídku se svými blízkými, přáteli, na sociálních sítích apod. aby se dostala ke všem, kteří jsou nyní na pomoci ostatních závislí.

Pokud jste infekčně nemocní, anebo jste v karanténě a potřebujete doručit léky nebo nákup, prosím informujte našeho koordinátora o Vašich omezeních. Pokusíme zajistit nekontaktní předání dodávky.
 

Za Českou maltézskou mládež,

Jakub Sivák a Zuzana Liptáková

 

KRIZOVÁ LINKA SOCIÁLNÍ POMOCI

Od 18. března 2020 v souvislosti s rozšířením Koronaviru zřizuje Arcidiecézní charita Praha krizovou linku sociální pomoci pro osoby v nouzi v Praze a Středočeském kraji, kteří vinou nouzové situace zůstanou bez pomoci blízké osoby. Kontakt:737 280 635 E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Provozní doba: v pracovních dnech od 10 do 15 hodin. Zájemci, kteří potřebují pomoc, budou nasměrovány na ADCH, projekty ADCH nebo místně příslušné Charity.

 

JAK ČELIT STRACHU - praktický pomocník pro tuto dobu z pera pracovníků pomocných profesí.

  

MODLITBA V DOBĚ EPIDEMIE 

Všemohoucí a milosrdný Bože Otče, Stvořiteli světa,

který jsi z lásky k nám poslal na svět svého Syna jako lékaře duše i těla,

shlédni na své děti, které se na Tebe obracejí

v této obtížné době plné dezorientace a obav

v mnoha místech Evropy i světa

a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu,

uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,

dej moudrost hlavám státu,

dej sílu a odměnu našim lékařům,

zdravotníkům a dobrovolníkům,

dej věčný život zesnulým.

Neopusť nás v dobách zkoušky,

ale vysvoboď nás ode všeho zlého.

O toto prosíme Tebe,

který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků.

Amen.

Maria, matko uzdravení a naděje, přimlouvej se za nás!

(převzato z webu vira.cz)

 

MINIKATECHEZE o tajemství Eucharistie z přípravy na Eucharistický kongres.

 

LITANIE KE SVATÉMU JANU NEPOMUCKÉMU

 

V Nepomuku odhalili pravou podobu sv. Jana Nepomuckého.

 

Když dítě nepřichází - pravidelná večerní setkávání pro ty, kdo bolestně nesou nenaplněnou touhu po vlastním dítěti, nabízí Salesiánské středisko v Praze Kobylisích.                                                             AKTUALIZACE: Program dalších setkání zde.

 

Informace k tzv. Istanbulské úmluvě.

 

V sobotu 7.října 2017, na svátek Panny Marie Růžencové ve 12h proběhlo v Koclířově zasvěcení naší země Panně Marii kardinálem Dominikem Dukou OP. O zasvěcení celého světa jejímu Neposkvrněnému srdci žádala Panna Maria už v roce 1917 ve Fatimě, vykonal ho pak Jan Pavel II. 25.března 1984. Souvislosti fatimských poselství a historických událostí je možné shlédnout v dokumentu Fatima - poslední tajemství.

 

Úmysly Apoštolátu modlitby: Každý, kdo se chce modlit spolu s papežem Františkem na konkrétní úmysly, se může zapojit do apoštolátu modlitby. Měsíčně se nabízí tři úmysly k modlitbě: všeobecný nebo evangelizační, dále urgentní, který je vypracován z podnětu papeže a reaguje na aktuální události, a národní, jejž navrhují místní biskupové. Více ZDE.

Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2019