Ohlášky a aktuality

S V Ě T E C  N A  D E N

 

Příští sbírka: neděle 8.12.2019 - Sbírka na  bohoslovce

 

Vyderský klášter s.r.o. si Vám dovoluje nabídnout Upečení vánočního cukroví, které bude možné si pak vyzvednout přímo v kostele sv. Havla. Sortiment a cena jsou na webu catering-vydri. Cukroví pak bude možné si vyzvednout v kostele sv. Havla ve dnech 18.- 20.12.2019 od 13 do 14 hodin, a 22.12.2019 od 9,30 do 10 hodin. Objednávky je možné učinit mailem nebo telefonicky, příp. na objednávkovém listu v sakristii sv. Havla do konce listopadu.

 

V době adventní bude možné opět si nechávat zasílat podněty pro Karmelské exercicie. Na této webové stránce si je můžete objednat už nyní.

 

MINIKATECHEZE k Eucharistickému kongresu.

 

LITANIE KE SVATÉMU JANU NEPOMUCKÉMU

 

V Nepomuku odhalili pravou podobu sv. Jana Nepomuckého.

 

Když dítě nepřichází - pravidelná večerní setkávání pro ty, kdo bolestně nesou nenaplněnou touhu po vlastním dítěti, nabízí Salesiánské středisko v Praze Kobylisích.                                                             AKTUALIZACE: Program dalších setkání zde.

 

Informace k tzv. Istanbulské úmluvě.

 

V sobotu 7.října 2017, na svátek Panny Marie Růžencové ve 12h proběhlo v Koclířově zasvěcení naší země Panně Marii kardinálem Dominikem Dukou OP. O zasvěcení celého světa jejímu Neposkvrněnému srdci žádala Panna Maria už v roce 1917 ve Fatimě, vykonal ho pak Jan Pavel II. 25.března 1984. Souvislosti fatimských poselství a historických událostí je možné shlédnout v dokumentu Fatima - poslední tajemství.

 

Úmysly Apoštolátu modlitby: Každý, kdo se chce modlit spolu s papežem Františkem na konkrétní úmysly, se může zapojit do apoštolátu modlitby. Měsíčně se nabízí tři úmysly k modlitbě: všeobecný nebo evangelizační, dále urgentní, který je vypracován z podnětu papeže a reaguje na aktuální události, a národní, jejž navrhují místní biskupové. Více ZDE.

Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2019

 

Další informace