" „Přímluvce, Duch svatý, vám připomene všechno, co jsem vám řekl já.” J 14,23-29"

sv. Marie Magdaléna de' Pazzi

marie magdalena de pazzi 2Marie Magdalena Pazzi

(svatá • svátek 25. května)

Kateřina deʼ Pazzi se narodila 2. dubna 1566 ve Florencii rodičům Camillovi a Marii Magdaléně deʼ Pazzi. V osmi letech svěřili rodiče svou dceru do výchovy sestrám maltézského řádu do kláštera San Giovannino dei Cavalieri, kde se o ni starala její teta řeholnice, matčina sestra. Ve čtrnácti letech, o slavnosti Nanebevstoupení Páně, zde Kateřina prožila intenzivní vytržení lásky (první extázi, v přítomnosti maminky, zaznamenává již o dva roky dříve). Během pobytu u sester poznala, že také ona sama chce být řeholnicí.

Podmínky pro získání plnomocných odpustků
v rámci jubilejního roku 450. výročí narození svaté Marie Magdalény de´Pazzi
2. dubna 2016 - 25. května 2017

Pro získání plnomocného odpustku je nutné, kromě vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, a to i v lehkém, splnit tři podmínky:

  1. přijmout svátost smíření
  2. přijmout svaté přijímání
  3. pomodlit se na úmysl svatého Otce

Tyto tři podmínky k získání plnomocného odpustku lze vykonat řadu dní předtím nebo potom, kdy je vykonán předepsaný skutek k získání odpustku, nicméně je vhodné, aby svaté přijímání a modlitba na úmysl papeže byly vykonány v tentýž den. a „na způsob pouti“ navštívit kostel nebo kapli

Další informace