" „Takovým patří království nebeské.” (Mt 19,13-15)"

Kázání P. Františka Z. Horáka, O.Carm. zaznělo o svátku Lateránské baziliky ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

 

Ke stažení

Další informace