" „Uvěřili Hospodinu” Ex 14,21-31"

Jak mnozí víte, tak se naše farnost zapojí do Evropského setkání mladých, v tzv. Pouti důvěry na zemi. Děkuji všem, kteří nabídli své domovy pro ubytování poutníků. Do dnešního dne se zdá, že ubytujeme něco přes sto účastníků. S tím souvisí další organizační aktivity a příprava dopoledního programu ve farnosti. Chci vás poprosit, kdo byste měl sílu a chuť pomoci, abyste si přečetli podrobnější informace. Děkuji všem za ochotu a vstřícnost. P. František

Podrobnější informace

Další informace