" „Takovým patří království nebeské.” (Mt 19,13-15)"

Kázání P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm. zaznělo o 33. neděli v mezidobí ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

 

Ke stažení

Další informace