" „Milosrdenství chci, ne oběť.” (Oz 6,4-7)"

Kázání jáhna Jaroslava Lormana zaznělo o slavnosti Ježíše Krista Krále ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

 

Ke stažení

Další informace