" „Mnohé zahrnula Boží milost” Ř 5,12-17"

Kázání jáhna Jaroslava Lormana zaznělo o slavnosti Ježíše Krista Krále ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

 

Ke stažení

Další informace