" „Mnohé zahrnula Boží milost” Ř 5,12-17"

Kázání P. Františka Z. Horáka, O.Carm. zaznělo o 3. neděli adventní ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

 

Ke stažení

Další informace