" „Přines Bohu oběť díků” Ž 50,7-15"

Kázání P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm. zaznělo na Boží hod vánoční ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

 

Ke stažení

Další informace