" „Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, moudrost a sílu.” Zj 5, 11-14"

Dnešní bohoslužba uzavřela vánoční období a promluva, která byla zaměřena pro děti se zmiňovala o významu a kráse našeho křtu.

Další informace