" „Mnohé zahrnula Boží milost” Ř 5,12-17"

Dnešní bohoslužba uzavřela vánoční období a promluva, která byla zaměřena pro děti se zmiňovala o významu a kráse našeho křtu.

Další informace