" „Přines Bohu oběť díků” Ž 50,7-15"

Kázání P. Františka Z. Horáka, O.Carm. zaznělo o třetí neděli v mezidobí ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

 

Ke stažení

Další informace