" „Uvěřili Hospodinu” Ex 14,21-31"

Kázání P. Jana Vianneye Hanáčka, O.Carm. zaznělo o 4. neděli v mezidobí ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

 

Ke stažení

Další informace