" „Přines Bohu oběť díků” Ž 50,7-15"

Přinášíme přednášku Boďy Lormanové, která uvádí do tématu modlitby díků a chvály. V rámci přednášky se se svou zkušeností modlitby chvály podělila Lucka Arnoštová.

 

Ke stažení

Další informace