" „Bál jsem se, a proto jsem ukryl tvou hřivnu v zemi.” (Mt 25,31-46)"

Přinášíme přednášku Boďy Lormanové, která uvádí do tématu modlitby díků a chvály. V rámci přednášky se se svou zkušeností modlitby chvály podělila Lucka Arnoštová.

 

Ke stažení

Další informace