" „Uvěřili Hospodinu” Ex 14,21-31"

Přinášíme přednášku P. Jana Vianneye Hanáčka, O.Carm., která uvádí do tématu přímluvné modlitby. V rámci přednášky se se svou zkušeností podělil náš farník Jura Lovecký.

 

Ke stažení

Další informace