" „Přímluvce, Duch svatý, vám připomene všechno, co jsem vám řekl já.” J 14,23-29"

Milosrdný otec a marnotratný syn (Lk 15,11-32)Bratři karmelitáni v Kostelním Vydří Vás srdečně zvou na slavnostní otevření Svaté brány pro získání plnomocných odpustků v pátek 18. prosince 2015 v 18 hodin.

Číst více

Další informace