" „Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, moudrost a sílu.” Zj 5, 11-14"

Milosrdný otec a marnotratný syn (Lk 15,11-32)Bratři karmelitáni v Kostelním Vydří Vás srdečně zvou na slavnostní otevření Svaté brány pro získání plnomocných odpustků v pátek 18. prosince 2015 v 18 hodin.

Číst více

Další informace