" „Přímluvce, Duch svatý, vám připomene všechno, co jsem vám řekl já.” J 14,23-29"

sv. Marie Magdaléna de' PazziGenerální představený Řádu karmelitánů P. Fernando Millán Romeral, O.Carm vyhlásil u příležitosti 450. výročí narození sv. Marie Magdalény de' Pazzi jubilejní rok (2.4.2016 - 25.5.2017) s možností získat plnomocné odpustky ve vybraných kostelích a kaplích kde působí karmelitáni.

Mezi vybrané kostely patří také kostel sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci, kaple konventu v Praze - Liboci a kostel sv. Havla v Praze - Starém Městě.

Více informací a další články

Další informace