Adorace na první pátek v měsíci

Adorace je modlitbou klanění, kdy Ježíšovi vyjadřujeme úplnou odevzdanost a podřízenost. Neděláme to ze strachu, ale klaníme se Ježíši z úcty a z lásky, protože jsme mohli na vlastní kůži prožít jeho milosrdenství a záchranu. V této modlitbě každý z nás v tichu Ježíši říká, jak je pro nás vzácný a co je na něm krásného a dobrého. Výsadní místo pro tuto modlitbu je Ježíšova přítomnost v Eucharistii, která podle naší tradice Ježíše reálně zpřítomňuje jako vzkříšeného.

Možnost adorace je v naší farnosti v kapli na faře v tyto dny:

každý týden v sobotu 19.00h - 20.00 h

1. pátek v měsíci

po mši sv do 19.30 h

Další informace