Svatodušní vigilie

letnice el grecoZveme Vás na mši svatou z Vigilie Slavnosti Seslání Ducha svatého v dobotu 19.5.2018 od 19.00 hodin v kostele. Hlavním celebrantem bude P. Vojtěch Kodet, O.Carm. Bude také možnost přijmou individuální modlitbu o nové vylití Ducha svatého.

Další informace