Pravidelné akce

Mše sv.: Ne - 8,30,  Po-Pá - 12,15

Ranní chvály v Ne 8,00, modlitba růžence Po-Pá 11,55

Adorace - ve čtvrtky hned po polední mši sv. se snažím vždy vystavit Eucharistického Krista k půlhodince tiché, lehce moderované modlitby. Jelikož však je za mne občas zástup, nebude to úplně pravidelně.

Latinské mše sv. v roce 2019:

- 1.1.     Slavnost Matky Boží Panny Marie - 10,00

- 31.3.   4.neděle postní - 8,30

- 21.4.   Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - 10,00

- 16.6.   Slavnost Nejsvětější Trojice - 8,30

- 27.10. Posvěcení chrámu - 8,30

- 24.11. Slavnost Ježíše Krista Krále - 8,30

- 24.12. Vigilie Narození Páně - 24,00

- 25.12. Slavnost Narození Páně - 10,00

VEČER CHVAL, alias HAVELNICE

Každé 2. pondělí v měsíci během školního roku v 19h se koná "Havelnice", což je zhruba hodinový program složený z písní chval a díků, katecheze a společné modlitby.

Aktuální datum příští Havelnice zde

chvala

Další informace