" „Milosrdenství chci, ne oběť.” (Oz 6,4-7)"

Aktuality

Narodil se roku 1195 Lisabonu v Portugalsku ve zbožné šlechtické rodině. Křestním jménem se jmenoval Fernandéz. Již v patnácti letech vstoupil k augustiniánům do kláštera sv. Vincence, kam za ním stále chodili příbuzní a vyrušovali ho od studia, takže po nějaké době přestoupil do kláštera v Coimbře, kde zůstal až do svých 25 let.

Číst více

Kázání P. Jana Vianneye Hanáčka, O.Carm. zaznělo o 10. neděli v mezidobí ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

 

Ke stažení

Aneb, co všechno je možné stihnout za jedno dopoledne.

 

Fotogalerie

V dnešním světě, ve kterém je tolik osamocenosti a beznaděje, potřebují naléhavě ženy, muži i děti poznat Boží srdce. To srdce, které odpouští, které se o lidi stará a které uzdravuje.

Číst více

Kázání zaznělo o 9. neděli v mezidobí ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

 

 Ke stažení

Pro připomenutí nabízíme několik fotek a dvě videa z Noci kostelů.

 

Fotogalerie

Mluvilo se o eucharistii. Jeden z účastníků položil tuto otázku: „ Bůh je přece všude. Proč by měl být zvláštním způsobem přítomen v hostii, v posvěceném chlebě? " P. Tomáš Špidlík SJ se snaží odpovědět na tuto otázku.

Číst více

Kázání zaznělo o slavnosti Nejsvětější Trojice ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

 

 

Ke stažení

Narodila se r. 1566 ve Florencii. Vstoupila do kláštera karmelitek (1582) a v roce 1584 složila slavné sliby. Její život je protkán extázemi a mnoha mystickými dary, mezi něž patří také přijetí neviditelných stigmat, trnové koruny, výměna srdce s Ježíšem, přijetí prstene od Krista jako pečeti mystického zasnoubení s ním.

Čist dále

Další informace