" „Uvěřili Hospodinu” Ex 14,21-31"

Aktuality

Pane, hrajeme ve svých životech řadu rolí v rodině, mezi přáteli, v zaměstnání i v církvi. Každá z nich vyžaduje trochu něco jiného. Pomoz nám, prosíme, ty - počátek i cíl našeho života, abychom skutečně přijali, že náš pravý domov je u tebe. Amen

Zamyšlení zaznělo v rámci duchovní obnovy farnosti.

Ke stažení

Máme nového papeže. Stal se jím argentinský kardinál Jorge Mario Bergoglio, který přijal jméno František I. Díky i vám za všechny modlitby.

 Profil nového papeže

„S chozením do kostela je to dnes ještě o něco těžší než s chozením do školy. Nepříjemné povinnosti totiž člověk lépe snáší, když ví, že to tak mají všichni. Všechny děti musí chodit do školy, všichni musíme platit daně a donedávna museli všichni mládenci na vojnu. Jenže do kostela se chodit zřejmě nemusí a většina lidí okolo nás tam prostě nechodí. Takže proč zrovna já?“ (z úvodu autora)

Číst více

Almužna může znamenat pár drobtů, které spadnou ze stolu sytých a se životem spokojených. Ale může také znamenat sdílení života s těmi, kteří potřebují naši pomoc.

 

Číst dále

Rádi bychom vás upozornili na nové číslo časopisu pro duchovní život. Obsahem je tématika duchovního doprovázení a připomenutí nedávného 50. výročí zahájení druhého vatikánského koncilu, a to trochu neobvyklým způsobem.

Číst dále

My jsme jeho skuteční ctitelé a opravdoví kněží, když se v duchu modlíme a v duchu modlitbu obětujeme. A to je oběť, která Bohu náleží a je mu příjemná, kterou žádal a o které mluvil.

Číst dále

V době, kterou právě prožíváme, si mnozí kladou otázku, jaký bude budoucí papež a jaké bude další směřování církve. V těchto dnech vyšla poslední kniha rozhovorů s nedávno zesnulým kardinálem Martinim nazvaná „Hovory v Jeruzalémě“, ve které Carlo Maria Martini odpovídá na otázky, které si klade současný člověk tváří tvář situaci ve světě i v církvi. Vybral jsem ukázku z odpovědí na dvě otázky z této knihy, které pro nás mohou být povzbuzením k modlitbě za budoucího papeže:

Číst dále

Pane, převyšuješ všechno naše poznání. Ujímáš se nás jako Otec a skláníš se k nám svou milosrdnou láskou. Máme za sebou řadu zkušeností, které ovlivnily naši představu Tebe. Prosíme Tě, pomoz nám, aby Tvůj obraz v nás byl pravdivý, abychom nežili s mrtvým bohem, ale nalezli v Tobě zdroj vlastního života i cíl své pozemské cesty. Amen.

Zamyšlení zaznělo v rámci duchovní obnovy farnosti.

Stáhnout

Novéna je modlitba, kterou se modlíme devět po sobě jdoucích dnů.Tuto novénu tvoří každý den kající modlitba, modlitba růžence, rozjímání na příslušný (1.-9.) den a závěrečná modlitba „k Marii, rozvazující uzly”. Objevme v této novéně velikost naší Nebeské Matky, která chce rozvázat uzly našich pozemských životů.

Více informací

Další informace