" „Učte se ode mne!” Mt 11,28–30"

Aktuality

Tento týden jsme slavili svátek archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela a také andělů strážných. Kdo vlastně anděle Boží jsou a jaký je jejich význam pro náš život? 

 

 

Číst více

Jednou z posledních prázdninových akcí v naší farnosti byla také mise našich mladých ve Zbečně na Křivoklátsku. Celou akci si sami zorganizovali a navíc pomohli tamnímu duchovnímu správci s programem pro děti.

Prezentace

Kázání P. Františka Z. Horáka, O.Carm. zaznělo o slavnosti sv. Václava ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

 

Ke stažení

Jako připomínku putování sv. Jana Maria Vianney po českých a moravských zemí přinášíme jednu jeho katechezi o modlitbě: „ Člověk má krásný úkol a poslání: modlit se a milovat. Modlete se tedy a milujte, v tom spočívá štěstí člověka na zemi.“

 

Číst dále

Díky nasazení nejenom našich mladých pod vedením Marka Wollnera se v červenci letošního roku opět uskutečníl farní tábor v Srlíně u Bernartic. Tentokrát byl tématem biblický příběh o Mojžíšovi.

Prezentace

Kázání P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm. zaznělo o 25. neděli v mezidobí ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

 

 

Ke stažení

Chceš prokazovat úctu Kristovu tělu? Nepřehlížej tedy, že je nahé: abys mu tady v chrámě neprokazoval úctu hedvábnými rouchy, a venku nepřehlížel, že je deptá zima a nahota. Kdo řekl: To je mé tělo a tím slovem stvrdil skutečnost, je týž, který řekl: Viděli jste mě hladovět, a nedali jste mi jíst, a také: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.

Číst dále

Možná jste si také všimli, že již od konce čtvrté kapitoly první knihy Bible začínají různě dlouhé rodokmeny s mnoha jmény, které má člověk tendenci rychle přeskakovat a při čtení se mu spontánně vybavuje otázka: „K čemu je to tak důležité?“. Navíc vše je dovršeno tím, že zmiňované postavy se dožívají mnoha set let. Jak si to všechno vysvětlit?

Číst dále

Kázání P. Františka Z. Horáka, O.Carm. zaznělo o svátku Povýšení svatého Kříže ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

 

Ke stažení

Další informace