" „Mnohé zahrnula Boží milost” Ř 5,12-17"

Aktuality

Kázání P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm. zaznělo o 27. neděli v mezidobí ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

 

Ke stažení

Tento týden jsme slavili svátek archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela a také andělů strážných. Kdo vlastně anděle Boží jsou a jaký je jejich význam pro náš život? 

 

 

Číst více

Jednou z posledních prázdninových akcí v naší farnosti byla také mise našich mladých ve Zbečně na Křivoklátsku. Celou akci si sami zorganizovali a navíc pomohli tamnímu duchovnímu správci s programem pro děti.

Prezentace

Kázání P. Františka Z. Horáka, O.Carm. zaznělo o slavnosti sv. Václava ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

 

Ke stažení

Jako připomínku putování sv. Jana Maria Vianney po českých a moravských zemí přinášíme jednu jeho katechezi o modlitbě: „ Člověk má krásný úkol a poslání: modlit se a milovat. Modlete se tedy a milujte, v tom spočívá štěstí člověka na zemi.“

 

Číst dále

Díky nasazení nejenom našich mladých pod vedením Marka Wollnera se v červenci letošního roku opět uskutečníl farní tábor v Srlíně u Bernartic. Tentokrát byl tématem biblický příběh o Mojžíšovi.

Prezentace

Kázání P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm. zaznělo o 25. neděli v mezidobí ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

 

 

Ke stažení

Chceš prokazovat úctu Kristovu tělu? Nepřehlížej tedy, že je nahé: abys mu tady v chrámě neprokazoval úctu hedvábnými rouchy, a venku nepřehlížel, že je deptá zima a nahota. Kdo řekl: To je mé tělo a tím slovem stvrdil skutečnost, je týž, který řekl: Viděli jste mě hladovět, a nedali jste mi jíst, a také: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.

Číst dále

Možná jste si také všimli, že již od konce čtvrté kapitoly první knihy Bible začínají různě dlouhé rodokmeny s mnoha jmény, které má člověk tendenci rychle přeskakovat a při čtení se mu spontánně vybavuje otázka: „K čemu je to tak důležité?“. Navíc vše je dovršeno tím, že zmiňované postavy se dožívají mnoha set let. Jak si to všechno vysvětlit?

Číst dále

Další informace