umysl apostolatu tit 600x100

Úmysly Svatého otce Františka pro rok 2021
svěřené Celosvětové síti modlitby s papežem
(Apoštolátu modlitby)

 

 

PROSINEC

  • Všeobecný úmysl: Katecheté
    Modleme se za katechety, kteří jsou povoláni zvěstovat slovo Boží, aby ho dosvědčovali s odvahou a tvořivostí, v síle Ducha Svatého.
  • Národní úmysl: Děkujeme za advent a Vánoce a prosíme za srdce otevřená pro velký Boží dar, ať poznáváme, že narozený Ježíš je blízko každému člověku.
  • Naléhavý úmysl papeže Františka: Modleme se, abychom po vzoru Marie stavěli úděl živých lidí nad ideologie a jednali rychle ve prospěch těch, kteří trpí.

Zdroj: www.jesuit.cz