VolebniUrna

neděli 8. listopadu po mši svaté proběhla volba do pastorační rady. Volili se 4 volení členové pastorační rady z celkem 17 kandidátů, kteří kandidaturu přijali. Nová pastorační rada má celkem 9 členů: administrátor farnoísti a farníh vikář, 4 volení a 3 jmenovaní členové. Nová pastorační rada farnosti začne pracovat od neděle 15. listopadu 2015 po dobu 5-ti let.

Pastorační rada farnosti 

jeronym 2 P. Jeroným Josef Ertelt, O.Carm   administrátor farnosti
vianney P. Jan M. Vianney Pavel Hanáček, O.Carm.   farní vikář

Volení členové

bouma dominik Dominik Bouma nar. 1977 manžel a otec 3 dětí, libocký patriot, fotograf, lektor a konzultant, specialista na komunikaci (především marketingovou), spolupracovník Karmelu a Boromejek.  „Velikou radost mi dělá vidět stále více lidí co se starají, co jsou ochotní se angažovat pro druhé a pro společnost.“
 valasek lukas Lukáš Valášek nar. 1972 vystudoval jsem na HAMU v Praze. Hraji v orchestru Česká filharmonie přes 15 let. Těší mne, když vidím zdárně růst Boží dílo.
 vermachova helena Helena Vermachová nar. 1990 studentka FSV UK, obor se zaměřením na Německo a Rakousko, ve stejném oboru mám uzavřené bakalářské studium.
 wollner petr Petr Wollner nar. 1960 mám vystudovanou stavební fakultu ČVUT, celou praxi jsem se zabýval rekonstrukcemi historických staveb, pracuji na stavebním odboru Arcibiskupství pražského.

Jmenovaní členové

 Arnostova Lucie Lucie Arnoštová  nar.1974   zdravotní sestra neurologie-JIP ÚVN Střešovice, vzdělání VŠ; specializace: Anesteziologie a resuscitace v intenzivní péči. Ve farnosti od r. 1999, nyní se účastním kurzů alfa, pondělní modlitební společenství,
karmelitánská terciářka, farní sbor.
S manželem Danielem máme 2 děti: Ondřej 15 let, Zuzana 12 let.
 lovecky juraj Juraj Lovecký nar. 1965 vystudoval jsem Vysokou školu chemicko technologickou v Praze. Mám atestaci z Klinické biochemie a pracuji jako odborný garant a vedoucí Laboratoře klinické biochemie v Nemocnici  Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Mými koníčky jsou  cyklistika, volejbal a tenis. Rád čtu knihy a organizuji různé akce.  
 skalicky vaclav Václav Skalický, st nar. 1956 Vysokoškolské (elektro), Konzultant a analytik IT řešení pro telekomunikační společnosti a veřejnou správu ve fě NESS (v hebrejštině údajně znamená zázrak☺). Moje životní moto: „Být radostný a důvěřovat“.