V neděli 3. listopadu proběhla v naší farnosti slavnost udílení biřmování s otcem kardinálem Miloslavem Vlkem. Díky našemu fotografovi Dominiku Boumovi se můžeme společně potěšit a zavzpomínat na tyto chvíle.

Prezentace

"Smí křesťan volit stranu, která má ve svém programu cíle, které odporují oficiálním stanoviskům katolické církve?", tuto otázku jsem dostal od své přítelkyně Petry v den voleb.  Podle jakých kritérií usuzujeme na 'křesťanskost' té které strany? Co rozhoduje o našich preferencích?

 

Číst dále

V rámci prodlouženého víkendu na konci října se uskutečnila duchovní obnova pátečního společenství. Pro mnohé účastníky to byla také bezprostřední příprava před přijetím svátosti biřmování. Chceme vám umožnit nahlédnout do atmosféry, kterou jsme společně prožívali skrze fotografie našeho P. Vianneye.

Prezentace

Kázání P. Františka Z. Horáka, O.Carm. zaznělo o 32. neděli v mezidobí ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

 

 

Ke stažení

Využívám příležitost tkz. dušičkového týdne, abych vám nabídl základní informace ohledně pohřbu a dalších záležitostí kolem úmrtí blízkého člověka, které připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Nikdo na takovouto chvíli předem příliš nemyslí, ale když přijde, tak je dobré mít po ruce něco, co nám pomůže rychle se zorientovat.

Číst více

Minulý týden odeslal Vatikán na všechny biskupské konference světa přípravný dokument k mimořádnému synodu o problémech manželství a rodin plánovanému na říjen příštího roku. Text je opatřen velmi otevřeným dotazníkem týkajícím se problémů, o kterých nejsme zvyklí v katolické církvi otevřeně hovořit, jako jsou otázky užívání antikoncepce, péče o homosexuální páry, mezigeneračních vztahů či pocitů vyloučenosti u lidí rozvedených a znovu sezdaných. Některé biskupské konference zveřejnily dotazník na svých webových stránkách. Možná se podobné otevřenosti dočkáme i u nás. Budeme však ochotní poskytnout svou odpověď? Bude pro nás tato mimořádná výzva k dialogu dostatečně důvěryhodná, abychom svůj hlas připojili?

Číst více

Každý  člověk se modlí jinak. Modlitbu hříšnice tvoří ticho a slzy. Při své bohoslužbě, prostoupené láskou, používá jako „posvátné předměty“ nádobu drahocenného oleje a vlastní vlasy.

Číst více

Během víkendu 19. - 20.10. proběhlo každoroční putování po Šumavě s přespáním v Zelené Lhotě. Sešlo se nás kolem třiceti účastníků. Počasí i společné pobývání se vydařilo, jak se můžete  přesvědčit z naší fotodokumentace.

Fotogalerie

V poslední době se stále víc do našich škol dostává slavení svátku Halloween. Chtěla jsem se zeptat, jestli je tento svátek slučitelný s křesťanstvím?

Číst více