Farní kalendář

Mše sv. - DsR - kardinál
Mše svatá u příležitosti 30. výročí založení Domova sv. Rodiny. Hlavním celebrantem bude O. arcibiskup Dominik kardinál Duka