Prostor tiché modlitby plakátek

Každý z nás je ve svém dni vystaven množství slov, která útočí nejen na jeho oči, ale také na jeho uši, srdce a mysl. Proto se na tomto společenství scházíme k tiché modlitbě či meditaci, abychom se od hluku slov oprostili a ztišili před Bohem, abychom si uvědomovali jeho tichou a nenásilnou přítomnost v nitru každého z nás. K tomu používáme různé formy křesťanské modlitby. Náplní našich setkání je buď tichá modlitba, nebo adorace, někdy rozjímáme některé ze slov Písma.

V tiché modlitbě se snažíme ztišit mysl a usebrat se, abychom mohli spolu s Pánem objevit, kdo jsme a kam nás vede.

Naproti tomu adorace je modlitbou klanění, kdy Ježíšov vyjadřujeme úplnou odevzdanost a podřízenost. Neděláme to ze strachu, ale klaníme se Ježíši z úcty a z lásky, protože jsme mohli na vlastní kůži prožít jeho milosrdenství a záchranu. V této modlitbě každý z nás v tichu Ježíši říká, jak je pro nás vzácný a co je na něm krásného a dobrého. Výsadní místo pro tuto modlitbu je Ježíšova přítomnost v eucharistii, která podle naší tradice Ježíše reálně zpřítomňuje jako vzkříšeného.

Abychom se mohli Ježíšovi plně odevzdat a podřídit, potřebujeme také slyšet, co po nás chce. K tomu právě během modlitby slouží četba Božího slova a rozjímání nad ním. Slovo se několikrát opakovaně čte a nechá se dopadnout na naše momentální prožívání a vnímání. Z toho se pak rodí Ježíšovo slovo pro nás a pro náš život.

Kontakt

Petr Štolle, tel: 777 738 622