„Aby rozptýlené Boží děti shromáždil v jedno” J 11,45-56

Kázání jáhna Jaroslava Lormana zaznělo o 4. neděli adventní ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

 

Ke stažení