" „Proč se mě ptáš?” J 18,19–24"

Aktuality

2020 masopustVšechny děti zveme na již V. Fabiáno-Šebestiánský dětský masopust v sobotu 15. února 2020.

Program:

15:00        sraz maškar a potvor u Malejova - muzikanti s sebou
15:30   velkolepý průvod masek kolem Libockého rybníka
16:00   pravý masopustní rej a švanda v Sokolovně

předpokládaný konec v 17:30 ~ vstupné dobrovolné ~ soutěže o ceny ~ občerstvení

Následuje blesková příprava na večerní ples - dobrovolníci jsou vítáni 739 355 909

Plakát ke stažení

2020 plesMilí přátelé, doba postní se kvapem blíží...
přijměte srdečné pozvání na skoro již tradiční Fabiánsko-Šebestiánský ples v sobotu 15. února 2020 od 19:30 hodin v Sokolovně v Praze - Liboci (Ruzyňská 55).

Čeká nás přátelská atmosféra, skvělá živá hudba, tanec, vyvoněné dobroty, nápoje, tombola, překvapení, ...

tato akce je pro farnost, přátele, sousedy a širokou veřejnost - zvěte směle, přijďte vesele.
Vstupenky možno zakoupit předem za 200,- Kč, nebo na místě za 250.- Kč.
Objednávky u Dominika Boumy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo 739 355 909

Plakát ke stažení

2010 10 291590 vrbice s vybornymiDuch svatý může ze všeho vytěžit něco dobrého

Rozdělení křesťanů: negativní svědectví

Ekumenické nasazení je odpovědí na modlitbu Ježíše Krista, který žádá, aby „všichni byli jedno“ (Jan 17,21). Věrohodnost křesťanské zvěsti by byla mnohem větší, kdyby křesťané překonali svoje rozdělení. Vzhledem k závažnosti negativního svědectví, kterým je rozdělení mezi křesťany, je hledání cest k jednotě opravdu naléhavým.

Pokud se budeme soustředit na to, co nás spojuje a připomeneme si to, co je v křesťanství opravdu důležité, budeme moci svižně kráčet k novým společným formám zvěstování, služby a svědectví. Nezměrné množství těch, kteří nepřijali zvěst Ježíše Krista, nás nemůže nechat lhostejnými.

alfalogoKurzy Alfa jsou pro každého, kdo má chuť seznámit se s křesťany a křesťanstvím. 

Kurzy Alfa se věnují klíčovým křesťanským tématům: Jde v životě ještě o víc? Kdo je to Ježíš? Proč Ježíš zemřel? Jak získat víru? Proč a jak číst Bibli? Proč a jak se modlit? Jak nás Bůh vede? Kdo je Duch Svatý? Jak odolat zlému? Proč a jak mluvit o víře? Uzdravuje Bůh i dnes? A co církev? Jak prožít zbytek života co nejlépe?

Kdy?

Kurz Alfa probíhá každou středu od 19.00 hod do 21.15 hod v termínu od 25. března do 10. června 2020.

Kde?

Farní centrum Malejov
Praha 6- Liboc, Libocká 41 vedle kostela sv. Fabiána a Šebestiána

bible ruceve čtvrtek 9.1.2020 ve farním centru Malejov zazněla další přednáška P. Vojtěcha Kodeta z cyklu "Večery nad Božím slovem".  Přednáška jmenuje  „Není zázrak jako zázrak" a můžete si ji poslechnout - viz odkaz níže.

Přednášky jsou zaměřeny na prohloubení našeho osobního křesťanského života.

Přednášky k poslechu ZDE ->>

 

 

Po uzdravení sa Motovilov stal pravidelným návštěvníkem monastýru. Během jednoho rozhovoru s ctihodným Serafinem koncem září 1831 měl štěstí vidět jej ponořeného v Boží milosti a zářícího ve světle. Zároveň se od něj dozvěděl, že křesťanský život se musí stát životem v Duchu svatém. Motovilov o tom napsal do svého deníku, který se našel v archivu Dijevského monastýru, kde sa stala mniškou jeho žena, vdova Elena Motovilovová.
Den byl zamračený, zem byla pokryta hrubou vrstvou sněhu, který neustále padal, když mě starec Serafim posadil vedle sebe na kmen stromu.

„Pán mi odhalil", řekl mi, „že již od dětství jste se toužil dozvědět, jaký je cíl křesťanského života". ... „Skutečně, modlitba, půst, celonoční bdění, a vůbec celá křesťanská askeze jsou dobré. Ale cíl našeho života nespočívá jen v plnění tohoto, protože to jsou pouze prostředky. Opravdovým cílem křesťanského života je získaní Ducha Svatého. Musíte vědět, že jen ten dobrý skutek, který byl vykonaný z lásky ke Kristu, přináší plody Ducha Svatého".

„Jak ho získám?" zeptal jsem se otce Serafima, „dobře to nechápu."

jezis na kriziJe dnes ještě v církvi místo pro úctu k Ježíšovu srdci? Není uctívání Ježíšova srdce jen určitou dobově podmíněnou formou zbožnosti, která postupně mizí, jako už v dějinách církve vymizelo tolik jiných? A máme přece – i v církvi – tolik naléhavějších úkolů...>

Ale právě v prostředí, které si tolik slibuje od činnosti a plánování, které si tolik cení úspěchu a výsledku, je nezbytné, aby si křesťan nějakou podobu úcty k Ježíšovu srdci budoval a udržoval, aby „hleděl na Toho, kterého probodli“.

srdce JezisovoÚcta k Ježíšovu srdci se v církvi naplno rozvinula v 17. století – a možná se dnes může jevit jako pozůstatek barokní zbožnosti, prožívané snad až příliš citově.

O Božím srdci však čteme už ve Starém zákoně. Jedno z nejkrásnějších míst nacházíme v knize proroka Ozeáše: ta je koncipována jako Hospodinův soudní spor s jeho lidem, jehož nevěrnost a zatvrzelost probouzí Boží hněv a volá po spravedlivém potrestání; v 11. kapitole je však líčení nadcházejících trestů náhle přerušeno nečekaným Hospodiným slovem: „Což bych se tě, Efraime, mohl vzdát, mohl bych tě, Izraeli, jen tak vydat? Mé vlastní srdce se proti mně vzepřelo, jsem pohnut hlubokou lítostí. Nedám průchod svému planoucímu hněvu.“ Větší než Boží spravedlnost je jeho láska a slitování.

milosrdenstvi SZOriginálním jazykem většiny starozákonních knih je hebrejština. Předlohou českého milosrdenství je v hebrejském textu v drtivé většině případů podstatné jméno chesed. Slovníky pro ně uvádějí různé možnosti překladu: laskavost, vlídnost, milosrdenství, pevná láska, přízeň, oddanost, loajalita, solidarita, věrnost, zbožnost.

Další informace