„Modlete se, abyste neupadli do pokušení.” Lk 22,39–46

Aktuality

Na videu si můžeme připomenout provedení skladby Leoše Janáčka Otče náš se scénickými obrazy v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze Liboci dne 25.5.2018. Zpíval farní sbor a hráli libočtí farníci pod vedením Lukáše Valáška

 

prazdny hrobJaké budou letošní Velikonoce? Budou nějaké? Tyto otázky si možná mnohý z nás klade. Záleží jaká je pro nás podstata Velikonoc. Pokud by byly Velikonoce jen o tradicích a náboženského slavení, tak asi Velikonoce nebudou to co bývaly. 

Pokud však je pro nás centrem Velikonoc Kristus ukřižovaný a zmrtvýchvstalý, pak mám dobrou zprávu: Velikonoce se neruší! 

Není možné se v stávající situaci scházet a slavit společně jak jsme byli zvyklí, proto jsme pozváni, abychom Velikonoce více proživali v rodinách a v duchovním propojením Kristova těla. A jak tedy? - čtěte dál.

MilosrdnyOtecApoštolská penitencierie vydala dne 19. března 2020 dekret o udělení mimořádných plnomocných odpustků v situaci koronavirové krize. Zmíněný dekret uděluje tyto mimořádné plnomocné odpustky věřícím postiženým virovým onemocněním Covid-19, jinak nazývané koronavir, jakož i pracovníkům ve zdravotnictví, příbuzným a všem těm, kdo jakýmkoli způsobem – i modlitbou – pečují o nemocné. Uvádíme stručný přehled toho, kdo a za jakých podmínek může mimořádné plnomocné odpustky získat:

bible rucePokračování cyklu přednášek Večer nad Božím slovem v dubnu NEBUDE.

Přednášky jsou zaměřeny na prohloubení našeho osobního křesťanského života.

Přednášky k poslechu ZDE ->>

 

frantisek papez pust„Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem!“ (2 Kor 5,20)

Milé sestry, milí bratři,
i v tomto roce nám Pán dopřává příhodný čas, abychom obnovili své srdce a připravili se na slavení velikého tajemství smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které je základem křesťanského života, jak osobního, tak komunitárního. Je třeba, abychom se v mysli i v srdci neustále vraceli k tomuto tajemství. Poroste v nás měrou, jakou se necháme zapojit do jeho duchovní dynamiky a jakou svobodně a velkodušně na ně odpovíme.

post exe 2020V těchto online exerciciích pro dobu postní nás bude provázet sv. Jan od Kříže a bude nám pomáhat, abychom se připravili na Velikonoce.

Sv. Jan od Kříže se narodil v roce 1542 ve Frontiveros ve Španělsku. Když mu bylo 21 let, vstoupil ke karmelitánům. Jejich tehdy uvolněnější řeholní život ho zklamal, a proto uvažoval o přestupu k přísnějším kartuziánům. V roce 1568 se však setkal se sv. Terezií od Ježíše a ta v něm vzbudila zájem o reformu karmelitánského řádu. Spolubratři se tomu postavili na odpor a dokonce ho na tři měsíce zavřeli do vězení. Tam napsal své nejkrásnější mystické básně. Jeho nejznámější spisy (Výstup na horu Karmel, Temná noc, Duchovní píseň a Živý plamen lásky) jsou komentáře k těmto básním. Příkoří, které musel snášet, mu pomohlo k hlubokému spojení s Bohem a přivedlo ho na vrchol mystického života.

Online exercicie napsal P. Jean-Alexandre z karmelitánského kláštera v Paříži a spolupracovali na nich mnozí další. Do češtiny je přeložila Blanka Cvrková.

Texty jsou Vám volně k dispozicii a můžete je použít pro Vaše chvíle ztišení a modlitby během týdne.

Online exercicie jsou zdarma. Můžete se k nim přihlásit zde: www.exercicie-online.karmel.at 

Později se můžete kdykoli odhlásit a Vaše jméno bude odstraněno z distribučního seznamu. K účasti na exerciciích můžete pozvat Vaše přátele a známé. 

alfalogoKurzy Alfa jsou pro každého, kdo má chuť seznámit se s křesťany a křesťanstvím. 

Kurzy Alfa se věnují klíčovým křesťanským tématům: Jde v životě ještě o víc? Kdo je to Ježíš? Proč Ježíš zemřel? Jak získat víru? Proč a jak číst Bibli? Proč a jak se modlit? Jak nás Bůh vede? Kdo je Duch Svatý? Jak odolat zlému? Proč a jak mluvit o víře? Uzdravuje Bůh i dnes? A co církev? Jak prožít zbytek života co nejlépe?

Kdy?

Kurz Alfa probíhá každou středu od 19.00 hod do 21.15 hod v termínu od 25. března do 10. června 2020.

Kde?

Farní centrum Malejov
Praha 6- Liboc, Libocká 41 vedle kostela sv. Fabiána a Šebestiána

skolak aktovkaTradiční požehnání učitelům, studentům, žákům a jejich aktovkám, které je souhrnně nazváno "žehnáním aktovek", se uskuteční neděli 30. srpna 2020 při mši svaté v 8:30 hodin, skutečně před zahájením školního roku. Po mši svaté Vás všechny zveme do Malejova na farní kafe.