Bohoslužby

Po dobu karantény jsou všechny bohoslužby a programy v naší farnosti zrušeny!

Intence mší svatých plánovaných na tyto dny odsloužíme při soukromých mších svatých, případně po domluvě mohou být přesunuty na pozdější čas.

Čas, který prožíváme je náročný, postavme se k němu jako křesťané: "Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému" (Řím 8.28), nestačí "jen" lidská moudrost, nechejme se vést Božím Duchem.

Přijměme tento čas jako čas milosti, kdy nás Bůh chce obdarovat. Naši předkové se v podobných časech utíkali k Pánu, k Panně Marii a k svatým. Nejsme na to sami.
Jsme Vám k dispozici na telefonu a v případě nutnosti Vás můžeme navštívit, přinést sv. přijímání, ale také zajistit přinesení léků, potravin, či jiných důležitých věcí.

Kontakt:
P. Jeroným - 775 253 042
P. Jan Vianney - 736 121 112

Kontakt na psycholigickou a duchovní pomoc: http://www.apha.cz/2020/cpr-novinky/nebudte-na-to-sami

Několik inspirací: