Advent

Na webu www.vojtechkodet.cz byla k 1. adventní neděli 2016 spuštěna nová řada krátkých úvodů do nedělních evangelií.

1. neděle adventní

"Ve světě kolem nás je tento čas plný shonu, pracovního vytížení a neklidu. V něčem bychom se od takto prožívaného adventu mohli lišit. Pokud si najdete čas na rorátní mši svatou nebo chvíli ztišení nad slovem Božím bude to dar především pro vás. Povzbuzuji k návratu  ke staré tradici, kdy se rodiny v sobotu večer scházeli k modlitbě nad nedělním evangeliem. K této příležitosti jsem připravil krátká zamyšlení nad nedělními evangelii, která budou na webu zveřejněnována každou sobotu ráno", píše autor projektu  P. Vojtěch Kodet, 

Další nahrávky

Advent Hvezda sv rodina 200x120px Co je to vlastně advent? Na to lze odpovědět různě. Bez přemýšlení lze říci, že to vnímáme často jako nějaký převlek pro hektičnost, stres a kšeft, který je ozdoben levnými šablonami, na něž už stejně dávno nikdo nevěří. V mnohém to může být pravda, ale přesto to nevyjadřuje celou pravdu. Lze ovšem také zcela opačně říct, že advent je časem, v němž se uprostřed nevěřícího světa stává viditelným něco ze světla ztracené víry, jako bychom vnímali jeho odlesk.

ilistracni snimek BŮH PŘICHÁZÍ
DNES, TADY, TEĎ

POSELSTVÍ ADVENTU

„Hle, přichází Bůh, náš Spasitel“. Tato biblická antifona je jakýmsi vstupem do období adventu. Na počátku adventní doby tak sugestivně zaznívají dvě slova: „Bůh přichází“. Důležité je, že tato slova nezaznívají v minulém čase: „Bůh přišel“, ani v budoucím: „Bůh přijde“, ale v přítomném: „Bůh přichází“. Jde tedy o činnost, která probíhá stále.

cesta hvezdySestoupil jsi a před tvou tváří se rozplynuly hory. Od věků nikdo neslyšel, k sluchu nikomu neproniklo, oko nespatřilo, že by bůh, mimo tebe, tak jednal s těmi, kdo v něho doufají. Jdeš vstříc tomu, kdo s radostí jedná spravedlivě, těm, kdo na tvých cestách pamatují na tebe. Hle, ty ses rozhněval, protože jsme zhřešili, byli jsme v hříších stále. Byli jsme všichni jak poskvrnění, jak špinavý šat byl každý náš dobrý skutek. Zvadli jsme všichni jak listí, nepravost nás unášela jak vítr. Nikdo nevzýval tvé jméno... A přece, Hospodine, ty jsi náš otec! My hlína jsme - ty jsi nás hnětl, dílo tvé ruky jsme všichni!

Text z proroka Izaiáše, který letos čteme při bohoslužbě na 1. neděli adventní může být slovem, které nás nejen uvede do této požehnané doby, ale může nás celou touto dobou provázet. Stále znovu se potřebujeme vracet k Bohu, který sestoupil, vychází nám vstříc, abychom poznali, že je Otec a žili jako jeho děti.

Adventní věnec

2020 advent venec

 • Výroba - Adventní věnec je dnes již tradiční symbol Adventu. Vzhledem k opatřením vlády ČR letos nebudeme organizovat společnou výrobu, ale bude v sobotu 28.11. odpoledne možnost si adventní věnec vyrobit v Malejově. 
 • Požehnání - v předvečer 1. neděle adventní v sobotu 28.11. v 19.00 hodin budou v kostele nešpory s žehnáním adventních věnců - účast je možná pro 20 věřících, ale neomezený počet věnců. 
 • Podrobnosti naleznete ZDE ->>

Hledání přístřeší

svata rodina

 • Tak jako v předchozích letech bude farností putovat ikona sv. Rodiny. Tabulka, kde je možné si ikono rezervovat na konkrétní den naleznete ZDE.
 • Návrh jak prožít modlitební večer v rodině s ikonou sv. Rodiny je TADY

Roráty

 • Také letos budou v době adventní ranní mše svaté - roráty - vzhledem k situaci stále ještě v kostele vždy v 6.00 hodin
  • pondělí - za rodiny
  • středa - za duchovní povolání
  • pátek - za lidi trpící, opuštěné, staré a nemocné

Adventní exercicie on-line