„Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní.” Ko 3,12–14

Aktuality

Přednáška P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm. zazněla pro Vysokoškolské katolické hnutí v Brně v říjnu 2014.

 

Ke stažení

Jak mnozí víte, tak se naše farnost zapojí do Evropského setkání mladých, v tzv. Pouti důvěry na zemi. Děkuji všem, kteří nabídli své domovy pro ubytování poutníků. Do dnešního dne se zdá, že ubytujeme něco přes sto účastníků. S tím souvisí další organizační aktivity a příprava dopoledního programu ve farnosti. Chci vás poprosit, kdo byste měl sílu a chuť pomoci, abyste si přečetli podrobnější informace. Děkuji všem za ochotu a vstřícnost. P. František

Podrobnější informace

U příležitosti pětistého výročí narození svaté Terezie poslal papež František biskupovi z Ávily, Mons. Burillovi následující dopis. Přínášíme jeho překlad ze španělštiny.

 

 

Číst dále

Kázání P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm. zaznělo o 33. neděli v mezidobí ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

 

Ke stažení

Možná jste si všimli, že od 1.8 - 30.11 letošního roku v Brně probíhá výstava Odhalená těla, která se prezentuje jako kolekce skutečných lidských těl, které mají pomoci k odhalení krásy i složitosti člověka. Je tomu skutečně tak? Nad tím se zamýšlí známý kněz, biolog a etik P. Marek Orko Vácha.

Číst dále

Minulou sobotu proběhla farní brigáda, při které jsme uklízeli věž a půdu kostela a připravovali základy pro nové schody k Malejovu. Přinášíme krátkou reportáž.

 Prezentace

Kázání P. Františka Z. Horáka, O.Carm. zaznělo o svátku Lateránské baziliky ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

 

Ke stažení

Neměl by zesnulý člen církve odcházet na odpočinek z kostela? Doprovázený farním společenstvím, nejenom nejbližší rodinou a pár ženami, které berou svou účast na pohřbu jako službu (za což jim patří chvála a uznání)? Vím, že to, co teď napíši, může někoho pohoršit, ale risknu to. Mám představu o svém pohřbu.

 

Číst dále

 

Kázání P. Jana Vianneye Hanáčka, O.Carm. zaznělo o památce Věrných zesnulých ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

 

Ke stažení