„Zbavena útisku nepocítíš bázně” Iz 54,7-14

Aktuality

Kázání P. Františka Z. Horáka, O.Carm. zaznělo o svátku Lateránské baziliky ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

 

Ke stažení

Neměl by zesnulý člen církve odcházet na odpočinek z kostela? Doprovázený farním společenstvím, nejenom nejbližší rodinou a pár ženami, které berou svou účast na pohřbu jako službu (za což jim patří chvála a uznání)? Vím, že to, co teď napíši, může někoho pohoršit, ale risknu to. Mám představu o svém pohřbu.

 

Číst dále

 

Kázání P. Jana Vianneye Hanáčka, O.Carm. zaznělo o památce Věrných zesnulých ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

 

Ke stažení

Před rokem 1989 platilo, že stupeň obětavosti kněze rostl s množstvím opravených kostelů. Kněz v modrákách, šplhající po střeše  kostela, uskutečňoval tehdy vrchol kněžské spirituality.

 

Číst dále

 

Drazí bratři a sestry, celý svět je zneklidněn událostmi na Blízkém východě, v mnoha zemích Afriky (především v Nigérii, Středoafrické republice a Jižním Súdánu) i na Ukrajině. Na těchto místech trpí lidé ve válkách rozpoutaných mocnými či netolerantními lidmi. Dnes je na celém světě pronásledováno až 200 milionů křesťanů a více než 100 tisíc z nich je každoročně umučeno nebo zabito. Dnešní pronásledování má více obětí než pronásledování v dobách prvních křesťanů.

Číst dále

Kázání P. Františka Z. Horáka, O.Carm. zaznělo o o 30. neděli v mezidobí ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

 

Ke stažení

Minulou neděli na Vypichu proběhla tradiční Farní drakiáda, nejenom pro farníky. Přálo nám počasí, hezká atmosféra a nakonec přišlo i trochu větru, takže většina draků vzlétla. Podívejte se sami.

 

Prezentace

Ještě jednou zamyšlení nad rozvedenými a znovusezdanými. Příspěvek pronesl kardinál Walter Kasper před shromážděním kardinálů na letošní únorové konzistoři v Římě: „ Nedokážu si představit situaci, v níž by lidská bytost spadla do jámy a nebylo by žádného východiska. Často není možné vrátit se k prvnímu manželství. Pokud je to možné, mělo by dojít k usmíření s manželkou nebo s manželem, ale často to možné není.“

Číst dále

 

Kázání jáhna Jaroslava Lormana zaznělo o Misijní neděli ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

 

Ke stažení