Na webu www.vojtechkodet.cz byla k 1. adventní neděli 2016 spuštěna nová řada krátkých úvodů do nedělních evangelií.

1. neděle adventní

"Ve světě kolem nás je tento čas plný shonu, pracovního vytížení a neklidu. V něčem bychom se od takto prožívaného adventu mohli lišit. Pokud si najdete čas na rorátní mši svatou nebo chvíli ztišení nad slovem Božím bude to dar především pro vás. Povzbuzuji k návratu  ke staré tradici, kdy se rodiny v sobotu večer scházeli k modlitbě nad nedělním evangeliem. K této příležitosti jsem připravil krátká zamyšlení nad nedělními evangelii, která budou na webu zveřejněnována každou sobotu ráno", píše autor projektu  P. Vojtěch Kodet, 

Další nahrávky