Za kostelem se nachází farní centrum Malejov, kde se koná řada farních aktivit.